Rechtgericht


'Leidt ruiters en amazones op in het recht richten van hun paard en traint paarden in het rechtgericht gaan. Elk paard staat van nature enigszins scheef naar links of naar rechts. Deze scheefheid hoeft onder natuurlijke omstandigheden geen probleem te zijn. Pas als we het paard gaan berijden kunnen er allerlei problemen ontstaan omdat het paard extra wordt belast. Door het rechtrichten van het paard wordt het gewicht van de berijder midden op de rug gebracht en evenredig verdeeld. Het paard kan pas dan de rug ontspannen, de buikspieren sluiten en correct onder treden. Het paard leert de ruiter dragen.'