Beschermd uitzicht


Gouda - Beschermd uitzicht (afbeelding is vervangen). Dit object is (even) niet beschikbaar. - Van de beschermde uitzichten zijn de begrenzingskaarten, aanwijzingsbesluiten en de daarbij behorende toelichtingen te raadplegen. Voor beschermde uitzichten gelden aparte regels met betrekking tot stemmingsplannen. Een beschermend stemmingsplan is veel gedetailleerder dan een "normaal" stemmingsplan en bovendien gelden er strengere regels. Dit betreft niet alleen de bebouwing, maar ook de onbebouwde ruimte. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld straatmeubilair en beplanting. Meer informatie verkrijgt u bij uw gemeente.