Genre


Zelfportret bij avond met verlicht kerkraam, Gouda 2014. Het fotowerkje (de afdruk meet niet meer dan 10 x 10 cm) past in de romantische traditie waarin kunstenaars hun gevoel en persoonlijke beleving vooropstellen. Het genre van het nachtgezicht, ook wel 'nocturne' genoemd, beantwoordt bovendien aan de fascinatie van de romantische verzamelaar voor verschijnselen van de natuur.