Muslim World


Gouda - De term Muslim World, in het Nederlands islamitische wereld, ook bekend als de ummah, heeft verschillende betekenissen. In religieuze zin verwijst de ummah naar degenen die zich aan de leer van de islam houden, hierna aangeduid als moslims. In culturele zin verwijst de ummah naar de islamitische beschaving, ongeacht de niet-moslims die daarbinnen wonen. In een moderne geopolitieke zin verwijst de term naar islamitische landen, districten en steden waar in meerderheid moslims wonen.