Haar jubelzang


"Een engelverschijning komt vaker voor dan we denken, niet alleen bij 'gelovigen' maar bij mensen uit vele milieus. Sommige ervaringen getuigen van hulp in noodsituaties, andere van spontane verschijningen waarop de 'overvallene' totaal niet was voorbereid. In deze tijd waarin de mensen schijnen te denken dat er niets belangrijkers is dan de beursnoteringen of de nieuwste tv-programma's, is het goed eraan herinnerd te worden waar het in dit aardse leven eigenlijk om gaat: de opwekking van de onsterfelijke ziel en haar jubelzang in de harmonie der sferen."