Hoera


‘Hoera is een bloote schreeuw, waar zich geen denkbeeld ter waereld aanhecht. Hou-zee daarentegen (zoo als de oude zeelui nog roepen) geeft te kennen: “blijf in zee, als splijt de mast, al kraakt de kiel, al scheuren de zeilen, blijf in zee, al bulderen de orkanen, al ratelt de donder, al zocht elk de haven!” – maar ook op levenszee - “ laat u niet afschrikken, door tegenspoeden, door onheilen, door laster, door volksgeschreeuw- Hou zee! Hou moedig zee!”’