Onvoorstelbare rotzooi


‘Zwerfverf is een voortdurende bron van ergernis. Schattingen van de hoeveelheid zwerfverf die op doek wordt uitgesmeerd lopen uiteen van 5 miljoen tot bijna 30 miljoen kilo per jaar. Kinderen niet meegerekend zijn jongeren tussen de 18 en 25 jaar de grootste vervuilers. Maar ook andere leeftijden hebben er een handje van. Circa 20% van de vervuilers is 50 jaar of ouder. Uit een recent onderzoek is gebleken dat 80% van de bevolking wel eens iets van een lik verf op doek zet. Maar waarom laten sommige mensen wel hun rotzooi op straat slingeren en anderen niet? Geveinsde waardering in de vroege opvoeding schijnt hieraan debet te zijn. Wie bijtijds te horen krijgt dat wat hij maakt onvoorstelbare rotzooi is, komt daarna niet snel meer op het idee zijn streken op straat achter te laten.’