Vanbinnen


Het hoofdbureau met honderd hokjes en twee zalen is tot de laatste hoofdagent gestript. Vanbinnen, waar zijn zelfvertrouwen steunde op eng-dunne stokjes waartussen wandjes sidderden als 80 grams verbaalpapier. Vanbinnen, waar zijn bonnenboekje bij de rug al losliet, de boord en naden glommen aan zijn uniform. Vanbinnen in de uitgewoonde crypt waar hij een bibberend skelet was.