Door de hele revolutie heen


Dezer dagen heb ik Soechanovs notities over de revolutie doorgebladerd. Wat wel bijzonder in het oog springt is de pedanterie van al onze kleinburgerlijke democraten en van alle helden der Tweede Internationale. Afgezien van het feit dat zij allemaal bijzonder lafhartig zijn, dat zelfs de besten onder hen zich voeden met voorbehouden wanneer het komt tot ook maar de geringste afwijking van het Duitse model - afgezien nog van dit kenmerk, dat eigen is aan alle kleinburgerlijke democraten en dat door hen door de hele revolutie heen heel duidelijk is gemaakt, is hetgeen wat in het oog valt, hun slaafse imitatie van het verleden. (V.I. Lenin, pseudoniem van Vladimir Iljitsj Oeljanov,1923)