Ook reputatieschade


'Vaak wordt bij een huiszoeking schade aangericht, bijvoorbeeld een geforceerde voordeur. Ook kan er sprake zijn van reputatieschade of een vorm van acute stressstoornis bij de bewoners van het pand. Voor deze materiële en immateriële schade kan de politie alleen aansprakelijk worden gesteld indien de huiszoeking plaatsvindt bij iemand die zelf op dat moment geen verdachte was en ook niet betrokken was bij de verdachte. Dit is vastgesteld in een uitspraak van de Hoge Raad in 2004. Daarnaast is een wetswijziging in voorbereiding dat ruimere schadevergoeding beoogt.'