Ongemerkt


De aarde komt van gene zijde naar ons toegerold, de dagtaak van haar draaien. Nogal vergeefs van onze ooghoek uit gezien. Wij wandelen en tollen ongemerkt als stofdeel op de stuiter. Het enige effect is duisternis voor zoveel uur en rust die wij teniet doen met een nachtlamp en een pocket - het eerste deeltje uit de serie Het heelal.