Voorzienigheid


"Goddelijke voorzienigheid is de manier waarop God over alle dingen in het universum regeert. De leer van Goddelijke voorzienigheid stelt dat God absolute controle heeft over alle dingen. Dit omvat het gehele universum (Psalm 103:19), de tastbare wereld (Mattheüs 5:45), de acties van de volken (Psalm 66:7), de geboorte en het lot van de mens (Galaten 1:15), succes en falen van mensen (Lukas 1:52), en de bescherming van Zijn volk (Psalm 4:8). Deze leer staat haaks op het idee dat het universum geregeerd wordt door toeval of noodlot."