Initiatie


Gedurende zijn initiatie-tijd mag de Luvale-jongen alleen tegen de stam van de volgende bomen urineren: Pseudolachnostylis deckendti, Hymenocardia mollis, Afromosia angolensis, Vangueriopsis lanciflora, Swartzia madagascariensis, harde houtsoorten die de penis in erectie symboliseren en met vruchten die aan de vruchtbaarheid van het leven doen denken. Het is hem ook verboden het vlees van verschillende dieren te eten: Tilapia melanopleura, een vis met rode buik, de kleur van bloed, de Sarcodaces sp. en Hydrocyon sp. met spitse tanden die de pijn na de besnijdenis symboliseren; Clarias sp. met een kleverige huid die doet denken aan wonden die moeilijk dichtgaan; het Spaans paardje met een gevlekte huid, het symbool van lepra; de haas met snijtanden, en de 'bijtende' pepers die aan de pijn van de besnedene doen denken, enz. Ook de ingewijde meisjes moeten zich aan dergelijke voorschriften houden. (C.M.N. White, 1958 en 1961, samengevat door Claude Lévi-Strauss, 1962)