God in de kinderen


265

van dagen

190

door de macht

253

? Hij

250

niet

276

kon vallen,

297

God in de

194

kinderen,

288

heel klein beetje

126

voort.W I T T E N 1186 – Suzanne Morris, Zonnekind – Een moeder dringt door in de wereld van haar autistisch kind.