Suo loco


Het wijgevoel, ons eigen trapveld hier op Google Earth, saamhorigheid van straatgenoten, de wetenschap te passen in een plaatselijk geheel. De mens als deel van een in geografisch opzicht afgebakend territoir. Bleek hier tot oudejaar gemeenschapszin. Een eer gezeteld in een blok van zoveel huizen. Het patriotse vuur voor de lokale schaal. Mijn, dijn, ons ooit te krappe voedselareaal. Was in Kort Haarlem nog een rudiment van stamverband, een soortement van buurttrots zichtbaar. En is dat nu verbrand? (archieffoto)