Stormschade


‘De gebruikelijke stormschadecondities verstaan onder storm een windsnelheid van minstens 14 m per sec. Voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding voor de verzekerde moet in Nederland in principe een dergelijke windsnelheid zijn waargenomen door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut of door een van zijn filialen gevestigd het dichtst bij het verzekerde object maar niet meer dan 10 km daarvan verwijderd; indien zich evenwel plaatselijke gevallen van hevige wind hebben voorgedaan, die buiten de waarneming van het KNMI of een filiaal daarvan zijn gebleven, kan door mededelingen van betrouwbare getuigen worden aangetoond dat ter plaatse storm woedde. Ook het feit dat meerdere gebouwen in de omgeving (maar eveneens binnen een kring van 10 km) stormschade hebben geleden, kan als bewijs dienen dat ter plaatse storm heeft gewoed.’