Bijsluiterangst


Zoals alle geneesmiddelen kan S. HCI 40 PCH bijwerkingen veroorzaken..
De volgende bijwerkingen kunnen ondermeer voorkomen:

Hart
.. nieuwe ernstige hartritmestoornissen (“torsades de pointes”),
zie “Wees extra voorzichtig met S. HCI 40 PCH)".
Bovenstaande bijwerking is een ernstige bijwerking.
U heeft dringend spoedeisende medische zorg nodig.

Bloed
Zelden
Veranderingen in het bloedbeeld. Dit is te merken aan onverwachte bloedingen en/of blauwe plekken (trombosytopenie), tekort aan witte bloedcellen (leukopenie) of toename aan bepaalde witte bloedcellen (eosinofilie)

Zenuwstelsel
Vaak
Vermoeidheid, lichamelijke zwakte (astenie), duizeligheid, hoofdpijn, (ernstige) neerslachtigheid (depressie), slaapstoornissen (insomnia), angst, waarnemen van kriebelingen, jeuk, of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesieën).

Ogen
vaak
Afwijkingen in het gezichtsvermogen.

Hart
Vaak
Vertraagde hartslag (sinus brcardie), pijn op de borst, hartritmestoornissen, hartkloppingen ((palpitaties), benauwdheid (dyspnoe), vochtophoping (oedeem),
verlaagde bloeddruk (hypotensie), flauwvallen (syncope), hartfalen.

Bloedvaten
Vaak
Slechte doorbloeding van armen en/of benen (syndroom van Raynaud), verergering van bestaande “claudicatio intermittens”(problemen met lopen ten gevolge van een slechte doorbloeding van de benen).

Ademhalingsstelsel
Vaak
Vernauwing van de luchtpijp (bronchoconstrictie), benauwdheid (dyspnoe) vooral bij patiënten met bepaalde blokkades van de luchtpijp.

Maag- en darmstelsel
Vaak
Misselijkheid, braken, diarree, gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie), winderigheid (flatulentie).

Huid
Vaak
Huiduitslag (exantheem), zweten (diaforese).
Zelden
Terugkerende huidaandoeningen gepaard gaande met schilferende, droge huiduitslag (psoriasis) en verergering daarvan, jeuk (pruritus), overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensibiliteit), zweten in het gezicht (lupus-achtig syndroom).

Spieren en botten
Vaak
Krampen, pijn in gewrichten (arthralgia), spierpijn (myalgia).

Geslachtsorganen
Vaak
Afwijkingen in seksuele functies.

Overig
Tekort aan bloedsuiker (hypoglycaemie), koorts.


Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt
of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in de bijsluiter is vermeld,
raadpleeg dan uw arts of apotheker.