De baas


Gouda - In de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen staat onder welke omstandigheden iemand onvrijwillig mag worden opgenomen en onvrijwillig mag worden behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis. Onvrijwillige opname in een psychiatrisch ziekenhuis is uitsluitend mogelijk als iemand door een psychische stoornis een gevaar vormt voor zichzelf, voor anderen of voor zijn omgeving. Bovendien moet het zo zijn dat dit gevaar niet op een andere, minder ingrijpende manier kan worden afgewend. Ook moet iemand onvoldoende bereid zijn om zich vrijwillig te laten opnemen. Onvrijwillige behandeling mag alleen worden toegepast als iemand door zijn psychische stoornis een gevaar vormt voor zichzelf of anderen binnen de instelling en dit gevaar alleen door die behandeling kan worden afgewend.