1506


‘Ante meridiem is een aanduiding voor het tijdvak van 12 uur 's nachts tot 12 uur 's middags. Post meridiem is een aanduiding voor het tijdvak van 12 uur 's middags tot 12 uur 's nachts. De termen worden afgekort als a.m./p.m., AM/PM, of ook A.M./P.M. Men begint niet met 0 (nul) maar met 12 uur. Na 11.59 a.m. komt 12.00 p.m. , na 12.59 p.m. komt 1.00 p.m., en na 11.59 p.m. komt 12.00 a.m. In deze context is 12 dus minder dan 1. In het Nederlands spreekt men ook van voormiddag en namiddag (v.m. en n.m. of vm en nm). Bijvoorbeeld, 8.00 a.m. is 8 uur 's morgens, dus 08.00 uur en niet 20.00 uur. Dergelijke tijdsaanduidingen zijn met name in Engelstalige landen gebruikelijk. In Nederland, België en de meeste andere Europese landen is een 24-urige tijdsaanduiding tegenwoordig standaard, althans bij schriftelijk gebruik. In het dagelijks spraakgebruik is het meestal de gewoonte dat men het 12-uurssysteem gebruikt. Men zegt dus "acht uur" of "acht uur 's avonds" en schrijft "20.00 uur" op. Dat is niet altijd zo geweest: vroeger werd in spoordienstregelingen soms wel het 12-uurssysteem gebruikt, met de afkortingen V.M. en N.M.’