Huidige expositie


‘Pablo Ponce exposeert t/m 19 mei in Roodbol keramiek onder de titel Syncretisme: !De mantels". Syncretisme is het samensmelten van religies of culturen, die samen een nieuwe religie of cultuur vormen. Sinds Ponce zijn geboortestad La Plata in Argentinië verruilde voor Amsterdam vond in hem een vergelijkbaar proces plaats. De in Amsterdam woonachtige Ponce komt uit een katholiek gezin in La Plata. Op reis in zijn geboorteland Argentinië bezocht hij het kerkhof van zijn stad en zag in kerken afbeeldingen van nieuwe heiligen. Voor !De mantels" liet Ponce zich inspireren door een beeldje van de heilige maagd dat zijn moeder sinds haar vijftiende bezit. Tegelijk vormen !De mantels" een weergave van spirituele leegte en het verdwijnen van religie in de huidige maatschappij, misschien als gevolg van de consumptiemaatschappij.’