Hier buitengaats


Scherm goed en markt van boven af opdat een onverhoedse storm in dit verlopen financieel klimaat geen loer of schade toebrengt aan de waren. Bedek de kraam om tegenslag en grove schommelingen van de koers bij vlaag en hoos te weren. Versterk de spanten en het zeil opdat de veile sjacheraar in zijn modaal bestaan hier zwoegend buitengaats niet kapseist.