Uit de wind


648

winnaar

218

uit

509

de wind.

107

werd het lichaam

193

in de winter

, anders dan

445

in de stromende

328

liefde

448

omhooggedrukt

564

zijn lasten,

 

W I T T E N 1039 - Jung Chang, Wilde zwanen - Drie dochters van China