Dubbelop


Dubbelop al lukt het niet van armoe. Jaren zat van eigendunk en borstgeklop en opgenaaide daadkracht. Gouda werkt, al merk je er behalve door amechtig ploegen van de wind geen fluit van. Stille krachten raken slap. Tot straks. Een kuise ring hooguit, een gordel van beton waarmee alleen het heilig plekje voor de toekomst zal gezekerd. Een onze-lieve-damesnoodverband als steunzool voor het moe getild geslacht.