Vondeling


‘In Nederland wordt heel af en toe (gemiddeld één keer per jaar) een jong kind levend en hulpeloos achtergelaten. Meestal gaat het om een erg jong kind, dat nog volledig afhankelijk is van de zorg van anderen. Een kind dat hulpeloos wordt achtergelaten kan daar ernstige schade door oplopen. Het kind kan zelfs overlijden, als het niet tijdig wordt opgemerkt. Wie een kind hulpeloos achterlaat, brengt het in levensgevaar. Een kind te vondeling leggen is daarom een strafbaar feit. Politie en justitie starten altijd direct een onderzoek om te weten wie het kind te vondeling heeft gelegd maar ook om de identiteit van de ouders te achterhalen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd omdat het gaat om een strafbaar feit, maar vooral omdat een kind het recht heeft om door zijn eigen ouders te worden verzorgd en opgevoed of in ieder geval te weten wie de ouders zijn. De politie zet haar opsporingsbevoegdheid in om de rechten van kinderen te waarborgen.’ (Bron: kinderbescherming.nl)