Compliment


"Het mantelzorgcompliment is een vergoeding voor mantelzorgers als blijk van waardering voor de zorg die zij verlenen. Wordt u verzorgd door een mantelzorger, dan ontvangt u automatisch een aanvraagformulier om het mantelzorgcompliment aan te vragen voor uw mantelzorger. Het mantelzorgcompliment voor 2012 is maximaal € 200. U mag per kalenderjaar voor 1 mantelzorger het mantelzorgcompliment aanvragen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt het mantelzorgcompliment uit."