Wildplassen


‘Wat is wildplassen en welke straf krijg je ervoor? Wildplassen is het plassen in het openbaar, op een plaats die daar niet voor bedoeld is, bijvoorbeeld tegen een boom, een lantaarnpaal, of in een portiek. Dit geeft veel overlast, met name vanwege de stank. Vaak wordt wildplassen via de APV (algemene plaatselijke verordening) verboden en daarom krijg je er een boete voor. Buiten de bebouwde kom is wildplassen vaak niet strafbaar, afhankelijk van de plaatselijke verordeningen die zich vaak tot de bebouwde kom beperken. Als je wordt betrapt op wildplassen, kost je dat €100. Als je 16 jaar of jonger bent kost je dat €50.’ (Bron: vraaghetdepolitie.nl)