Overwintering


"Aan het eind van het broedseizoen vertrekken grutto's naar hun overwinteringsgebieden in West-Afrika. Hier verblijven ze ongeveer 6-7 maanden, van augustus tot in januari. De overwinteringsgebieden kunnen onderverdeeld worden in drie gebieden: de Senegal-delta, de kustzone van Senegal tot aan Guinee en de Niger-delta in Mali."