Vergrijzing (2)


Gouda - Nederland is minder vergrijsd dan veel andere landen van de Europese Unie. In de Unie als geheel is zeventien procent van de bevolking 65 jaar of ouder. In Nederland is dat vijftien procent. Vooral Duitsland en Italië tellen relatief veel ouderen. Het Nederlandse aandeel van 80-plussers zit wel op het EU-gemiddelde. Dat ligt op zesentwintig procent. In 2060 zal het aandeel 65-plussers in Europa naar verwachting gestegen zijn tot dertig procent van de bevolking. De zogenoemde grijze druk, de financiële belasting die de ouderen op de 15- tot 65-jarigen leggen, ligt voor Nederland lager dan het EU-gemiddelde. In Nederland is deze ratio tweeëntwintig procent, tegenover een gemiddelde van vijfentwintig procent in de EU als geheel. In 1900 lag dit cijfer in Nederland nog op twaalf procent.