Hiernamaals


"'Leven na de dood' is een begrip waarmee wordt aangeduid dat het lichamelijke leven van een mens niet eindigt bij het sterven, maar in een of andere vorm na het sterven wordt voortgezet. In veel religies is er sprake van dat de dood van de fysieke mens niet het einde is en dat de ziel voortleeft, op een andere plaats, in het hiernamaals, of door middel van reïncarnatie. Vaak speelt hierbij een element van beloning en vergelding een rol: de manier waarop iemands leven na de dood een voortzetting vindt, wordt geheel of gedeeltelijk bepaald door daden tijdens het leven."