Kerntalenten


‘Onze KTN-test werd zwaar misbruikt. Velen (consulenten, coaches, HR-medewerkers, etc.) die ermee aan de slag gingen, hadden helaas geen flauw benul van de finesses van de KernTalenten, in casu hun weging t.o.v. elkaar, alle nuances die bij de verschillende scores horen, de combinaties van alle KTN en de koppelingen van alle componenten in elk van de 23 KernTalentenclusters, want die werden immers nooit vrijgegeven. Ook niet in het boek! Daardoor deden zij uitspraken die totaal fout waren en/of kant noch wal raakten, waardoor het sérieux van onze methode zwaar wordt aangetast en de kwaliteit ervan teniet wordt gedaan. Het is immers niet omdat er een ei in het recept staat, dat het per se om een soufflé gaat! Het kennen van de andere ingrediënten, hun aandeel in het geheel en de wijze van bereiding bepaalt immers pas het uiteindelijke gerecht! Daarom werd, met spijt in het hart, besloten de test van het net te halen.’ (Bron: coretalents.be)