De plek 1


DE PLEK

1

Herinneringen. We gaan weer het spoor
dat zich verloor in de stenen,
weer de schemer, weer ergens
een plek.

We keken naar de bergen om ons heen
tot de nacht kwam, luisterden
naar de wind tot hij ging liggen,
zaten bij het vuur tot de as
was gedoofd

We spraken tot we sliepen.


Uit: Rutger Kopland, Dankzij de dingen. 1989