Over het gehele kleurenspectrum


Gouda - Wolken zijn doorgaans wit of lichtgrijs van kleur. Dit komt doordat de gecondenseerde waterdamp of ijskristallen waaruit een wolk bestaat, een groot deel van de zonnestralen die erop schijnen reflecteren en verstrooien. Dit gebeurt over het gehele kleurenspectrum vrijwel even sterk, waardoor de overheersende kleur wit is. Wolken kunnen echter ook donkergrijs of zelfs zwart aandoen. In de eerste plaats door gezichtsbedrog. Een wolk tegen een zeer lichte achtergrond lijkt donkerder dan tegen een donkere achtergrond. Verder kunnen wolken (donker)grijs aandoen als zij vanuit het perspectief van een waarnemer gezien gedeeltelijk of geheel het zonlicht blokkeren. Delen van een wolk kunnen ook donker lijken door interne schaduwwerking of door de schaduw van een wolk op grotere hoogte. Als laatste kan een wolk nog grijs aandoen doordat deze semitransparant is, zodat je door de wolk heen de blauwe hemel ziet. Dit effect doet zich vooral voor bij wolken met weinig waterinhoud of wolken die hoofdzakelijk uit ijskristallen bestaan.