Apoloog


De kikker wilde zo groot worden als de os. Aanvankelijk verliep deze operatie naar wens. Voordat hij uit elkaar spatte, kon hij de illusie koesteren dat hij groeide volgens plan. Een andere kikker wilde zo klein worden als een vlinder. Maar het lukte hem niet om daar zelfs maar een begin mee te maken. Moraal: het is gemakkelijker om jezelf groter te maken, of liever daarvan te dromen en het te proberen, dan om jezelf kleiner te maken. Dat zie je aan dichters en kunstenaars, die zich voorbarig bepaalde manieren, zoals de grote mond, de breed neergeschreven pennenstreken, de bliksemsnelle schets en adembenemende afkorting eigen maken die de grote mannen natuurlijkerwijs hebben ontwikkeld in hun 'derde fase' , en die zij al vanaf hun eerste probeersels van hen overnemen. Omgekeerd te werk gaan zou lastiger zijn - zich beperken in hun ambities, hun dorst naar genie inperken tot de wil en geduld die nodig zijn voor een simpele arbeidsdiscipline. Eerst tien jaar besteden aan het tekenen van een voet vanuit alle gezichtshoeken, alvorens zich te wagen aan het tekenen van een appel of een vis - Maar, zeggen ze, het vuur van de schepping brandt in me - - met alle schittering van dien. Nee - dat is gemakzucht - enz. En jullie denken meer aan de anderen dan aan jezelf. ( Paul Valéry, 1942 )