What's new


Gouda

Van onze verslaggever.

Door de crisis is de doorstroming van huizenbewoners gestagneerd.
“Men blijft zitten waar men zit,” zegt Jan Opstal van ruimtelijke planning.
Vanuit de gemeente is nu een plan ontwikkeld  om de ruimte die de
grachten in Gouda innemen te gebruiken dmv het realiseren van
tijdelijke huisvesting in zgn ‘floating houses’.
Binnenkort zal gestart worden met een proef aan de Turfmarkt.
Om het een en ander te kunnen ontwikkelen is reeds begonnen
met het kappen van de bomen aan weerszijden van de gracht.
De woningen worden eenvoudig en zijn bedoeld voor starters.
Wat  de huurprijs gaat worden is nog niet bekend.
Men denkt begin volgend jaar de eerste bewoners
te kunnen verwelkomen.