Pointe (kunstmoment 2012)


..: tekst en beeld zorgen samen
voor een heuse pointe.
Dat laatste is in de kunst zeldzaam, zelfs eniger-
mate taboe. Dit is nu minder het geval dan
een paar decennia geleden, maar het is een jonge
kunstenaar nog steeds af te raden om ál te helder
en puntig uit de hoek te komen.
Waarom? Misschien omdat pointes te veel de
indruk wekken dat zij de oplossing voor het hele
raadsel in zich bergen.

Geknipt uit: Kunstschrift, 94,2
("De romance tussen kunst en strip")