Kortstondige overheersing


Gouda - Er wordt beweerd dat de edelman Henry Sinclair er al in de veertiende eeuw voet aan wal zette, maar de eerste gedocumenteerde aanwezigheid van de Schotten in Noord-Amerika was in 1621. Koning Jacobus VI van Schotland gaf toen goedkeuring aan graaf Willem Alexander van Stirling om een kolonie te stichten. In 1622 vertrokken de eerste kolonisten. De eerste pogingen om zich te vestigen mislukten. Er kwam pas een permanente kolonie in 1629. Deze kolonie heette Nova Scotia, Latijn voor Nieuw-Schotland. Op Nova Scotia was eerder een nederzetting gesticht door de Fransen, Port Royal, maar die was weer in de steek gelaten. De Fransen herbevolkten Port Royal, maar de Engelsen en de Schotten verdreven hen en de Schotten namen de nederzetting over. De Schotse overheersing duurde niet lang. Met het Verdrag van Suza, in 1631 ondertekend door Karel I van Engeland, werd Nova Scotia teruggegeven aan de Fransen. Het eiland werd onderdeel van Acadië, maar behield zijn naam en daarmee een herinnering aan de kortstondige Schotse overheersing.