Verrassende resultaten


'Wilt u in uw eigen woonomgeving concrete invloed hebben op de biodiversiteit? U kunt daarmee verrassende resultaten bereiken. Uw huis en tuin maken deel uit de buurt, de wijk, het dorp of de stad en de streek. De biodiversiteit in uw tuin is afhankelijk van de omgeving waar u woont, maar ook andersom. Let bijvoorbeeld op het materiaalgebruik. Probeer zo min mogelijk oppervlakte van de tuin te bestraten. Minder verhard oppervlak betekent meer plaats voor planten, maar ook een beter bodemleven. Een goed bodemleven zorgt voor een vruchtbare grond en een betere waterberging.'