Buit


'Berserkers waren sterke Noorse strijders, die, als ze zich niet in de strijd stortten, vellen droegen van de beer die ze met de hand gedood zouden hebben. Die berenvellen droegen ze om gebruik te maken van de angst die mensen hadden voor wilde dieren. Hun naam is hieruit afgeleid; 'ber' betekent beer, en 'serk' betekent huid. Als ze zich in de strijd stortten, waren ze naakt. Ze wonden zich op tot een staat van extase; in deze staat waren ze formidabele krijgers en schijnbaar ongevoelig voor pijn. Tot het inleidingritueel tot de strijd behoorden rituele groepszang en dans, waardoor de krijgers in een roes geraakten en in strijdwoede ontstaken. Deze rituelen gingen waarschijnlijk gepaard met het gebruik van hallucinogene middelen, waardoor ze zich niets van pijn of wonden aantrokken gedurende de strijd. Dit ritueel appelleert aan dergelijke dans en zangrituelen met wijn en kruiden van de uit Thracië (en daarvoor uit Perzië) afkomstige cultus van Dionysos die in de Griekse Oudheid doordrong, overigens zeer tegen de zin van de op orde en ratio gestelde Griekse (en later, toen de cultus daar doordrong, Romeinse) overheid.'