Nieuwe put


Een gele bak bij meester Martens voor de deur. Bekisting van de nieuwe put voor drab en afwaswater. Van hemelwater afgeschermd (laat het maar plenzen in de gracht), alsmede van de braindrain uit de school van Leo Vroman (kakkers de pot op), zal hiervandaan per bloedpuls naar de dijk en naar de overzijde van de IJssel gestuwd gaan al wat braaf fosfaatrijk rond wil tollen en zeven zeven langs totdat het poepjezuiver drinkbaar is en vol met mineralen.