Meer geschikt


Gouda - Van melk word je slaperig. Koemelk is zwaar te verteren. Koemelk heeft tweeëneenhalf uur nodig om de menselijke maag te passeren. Dat komt onder meer omdat de koe geen caroteen kan omzetten in vitamine A. Dit omzetten gebeurt pas in het menselijk lichaam. Bovendien geeft koemelk verslijming in slokdarm en luchtwegen. Geitenmelk is lichter verteerbaar. Geitenmelk passeert de mensenmaag in veertig minuten. De geit zet caroteen wél om in vitamine A. Daarom is geitenmelk meer geschikt voor menselijk consumptie dan koemelk.