Goede bekende (11)Het is een kunst je beeld op zodanige wijze te plaatsen
dat het onlosmakelijk verbonden wordt met het gebouw.
De matte spiegeling van het spiegelende gebouw in de bol van
Menno Meijer en de mooie belijning geven zowel het kunstwerk
als het gebouw een bijzondere meerwaarde.
Afbreken is daarom uit den boze.
Dit gebouw zou een bolwerk kunnen worden van voorbeelden (in foto’s)
van kunstwerken die geplaatst zijn om gebouwen
te complementeren.
Dan kan er het een en ander worden afgebroken.
En wij hebben er een leuk museum bij.
Vanuit de restauratie kun je onder het genot van koffie met
een Goudsche bol het binnenhavenmuseum bekijken.