Pinksteren


En toen de dag van Pinksteren verschenen was, waren zij allen eendrachtig bij elkander. En er geschiedde plotseling een geruisch van den hemel, als van een geweldigen wind, en vervulde het geheele huis waar zij zaten; en men zag aan hen gedeelde tongen als van vuur; en het zette zich op elk van hen. En zij werden allen vol van den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere tongen, naardat de Geest hun gaf uit te spreken. (Lukas, 63 na. Chr.)