Paarsgewijze


Als ik willekeurig twee Nederlanders aanwijs, zal het voor de kans dat ik personen uit Friesland aanwijs, geen verschil maken of ik tevoren bepaal dat ik vrouwen ga aanwijzen. Anders wordt het als ik personen kies die blond haar hebben. Er zijn relatief meer blonde Friezen dan blonde Nederlanders. Als het optreden van een gebeurtenis B geen invloed uitoefent op de kans van optreden van een andere gebeurtenis A, dus als P(A|B) = P(A), zeggen we dat A onafhankelijk is van B. Ook in het geval van meer dan twee gebeurtenissen willen we over onafhankelijkheid kunnen spreken. De gebeurtenissen A1, A2, enz. noemen we paarsgewijs onafhankelijk als elk tweetal onderling onafhankelijk is.