Kabaal


Tante kwam met veel kabaal het huis binnen, wij hoorden haar al op straat. Ze had weer iets beleefd. Er had een man achter haar aangezeten tot vlak bij de deur, zo'n zwerver, zei ze, die haar een sigaretje probeerde op te dringen en die, vlak voor en naast haar lopend, haar uiterlijk had geprezen als 'volmaakt geproportioneerd', 'zonder Europese weerga' en 'een van de weinige goed gelukte goddelijke creaties'. En of ze niet rookte om haar teint te sparen.