Het juiste gebruik


'De ligplaats wordt per seizoen verhuurd. Leden mogen de aan hen toegewezen vaste ligplaats niet langer dan maximaal twee jaar ongebruikt laten. Van aspiranten en leden zonder vaste ligplaats die tijdelijk in de haven liggen wordt liggeld geheven. Het juiste gebruik van ligplaatsen is ter beoordeling van het bestuur. Het is verboden de haven onder zeil in of uit te varen.'