Kerkscheuringen


In een studie van drs. P.L. Rouwendal over het werk van de in 1966 in Gouda overleden predikant dr. Cornelis Steenblok wordt een interessant licht geworpen op het ontstaan van kerkscheuringen. Na een diepgaande analyse van de persoonlijkheid van Steenblok komt Rouwendal tot de opmerkelijke conclusie dat autisme hieraan ten grondslag kan liggen. Het gedragspatroon van Steenblok, wiens stellingnames tot de scheuring van 1953 leidden, zou wijzen op het syndroom van Asperger, een vorm van autisme. ‘Steenblok maakte nauwelijks oogcontact, vond het moeilijk om op de juiste wijze te anticiperen op reacties van anderen, slaagde er vaak niet in om de intenties en de emoties van anderen te peilen en vatte kritiek op zijn persoon direct op als kritiek op de waarheid van de Schrift. De boeken in Steenbloks bibliotheek waren uitsluitend geordend op hoogte. Auteurs, titels en genres stonden allemaal door elkaar. Daarbij had Steenblok een obsessieve belangstelling voor bepaalde onderwerpen, zoals de algemene genade en het aanbod van genade. Hij schreef de Goudse kerkbode vrijwel helemaal vol met artikelenseries over het aanbod van genade. Rouwendal noemt het feit dat mensen met Asperger niet intuïtief aanvoelen wat sociaal en cultureel geaccepteerd is. Het feit dat Steenblok zijn auto in de achterkamer van de pastorie parkeerde, is hiervoor illustratief, zegt Rouwendal.' (Bron: http://goedgelovig.wordpress.com/