Buitengaats


Met mij zijn continenten te bezeilen, wereldzeeën buitengaats. Met mij zijn vastelanden te ontdekken, poolgewesten, morgenland. Met mij zijn kusten te verkennen, rotsen, vlaktes, occident. Met mij zijn hemisfeer en keerkring te bereizen, van lengtegraad tot datumgrens. Met mij verkeert het kalme topografisch georama in een draak.