Telegrafeeren


 

Telegrafeeren beteekent: veel zeggen in zo weing mogelijk woorden
en hoe moeilijk dat is voor de meesten bemerkt men eerst wanneer
plots een dringend telegram moet worden verzonden.
De man, die telegrafeert:
Door griep tot spijt verhinderd heden te komen.
Zal zoo spoedig mogelijk schrijven. Toestand niet ernstig. Jansen –
vindt telegrafeeren vreeselijk duur.
Hij had ook kunnen seinen: Lichte griep verhindert komst helaas.
Brief volgt Jansen.
Vaak komt het voor, dat iemand wien het moeilijk valt zich bondig
uit te drukken, anderen zonder het te weten kwetst of doodelijk
ongerust maakt met een goed bedoeld telegram.
Zoo zal de kassier (wiens zoon een ongeluk heeft gekregen in een
buitenlandsche universiteitsstad) met het volgende telegram uit
het buitenland aan zijn Directie: Heden verhinderd. Uitleg volgt...
een onprettige verdenking tegen zich doen rijzen.
De zoon die naar huis telegrafeert:
Autobotsing— Wagen defect — brief volgt — zal zijn ouders
in een toestand van de grootste ongerustheid brengen,
terwijl de toevoeging: “alles wel”— of ongedeerd —
hun dit zou hebben bespaard.
Alvorens een telegram te verzenden geve ieder zich even rekenschap
van den indruk, die het op de(n) geadresseerde zal maken.

Uit: AMY GROSKAMP – TEN HAVE , Hoe hoort het eigenlijk?
Eerste druk: 1939