In de wereld


‘Omdat ik diepe verantwoordelijkheid voel voor het leven wat mijn schilderijen buiten, in de wereld, zullen leiden, zal ik met dankbaarheid elke vorm van tentoonstellen accepteren waarin hun leven en betekenis kan worden gehandhaafd. Maar ik zal elke gelegenheid vermijden waarin dit niet mogelijk is.’ - ‘Een schilderij leeft door gezelschap; het ontplooit zich en leeft op in de ogen van de gevoelige waarnemer. Het kan echter sterven door hetzelfde gegeven. Het is daarom een riskante en wrede handeling om het zomaar de wereld in te sturen. Hoe vaak wordt het wel niet geschaad door de ogen van de ongevoelige en door de wreedheid van de impotente mensen die hun kwellingen algemeen toepassen.’ (Mark Rothko, 1903 - 1970)