Meer van rivieren


Gouda – Naar verwachting zal de zeespiegel deze eeuw gemiddeld niet meer dan 38 centimeter stijgen. Nederland heeft meer te vrezen van zijn rivieren dan van de Noordzee. De winters in West-Europa worden namelijk natter. De Golfstroom en daarmee de aanvoer van warm water uit het Caraïbische gebied zwakt in de loop van de eeuw af, vermoedelijk met een kwart. Desondanks lopen de temperaturen op. Dit voorspelt het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Het is al de derde keer dat het IPCC zijn voorspelling voor de stijging van de zeespiegel bijstelt. In 1990 werd nog een stijging van 65 centimeter verwacht. De nieuwe bijstelling is te danken aan een duidelijker zicht op de warmteopname van oceanen en op het gedrag van gletsjers en ijskappen. Daar staat tegenover dat nog altijd weinig bekend is over het gedrag van de grote ijslagen op Groenland en Antarctica. Om die reden houdt het IPCC in zijn voorspelling van de zeespiegelstijging zeer ruime marges aan: tussen 19 en 58 centimeter.